Ata Parti Yeniden Türk Devrimi 

İnançlı, yenilikci, yaratıcı, özgünlük samimiyet, cesaret karakterli, mükemmellik ve asaletin kesiştiği noktada etik olma gibi nitelikler gerçek liderliğin son derece önemli bileşenleridir. 

Bunlar gibi olumlu daha nice vasıflara sahip çağdaş lider Ata Parti Başkanı Namık Kemal Zeybek tasarladığı devrimleri hayata geçirmeye son derece kararlı.

En küçük inanç bile, faydalı sonuçların bir mekanizmasını harekete geçirir ki; Liderlik, kişinin dünya görüşüne sarsılmaz inancını, sarsılmaz özgüvenini ve daha iyiye doğru değişim yaratma yeteneğini içerir. Nasıl davranacağımızı belirleyen inançtır. Lider partinin aynasıdır.

Kurulmakta olan Ata Parti Başkanı Namık Kemal Zeybek ile “Ata Parti Yeniden Türk Devrimi Tasarlaması” hakkında söyleşi gerçekleştirdik.

Önecikle sorumuz Ata Parti oluyor?

Başkan Zeybek, Tasarımdaki ön yazı olan; “Ülkemizin içine sürüklendiği çıkmazdan kurtarılarak, Türklüğün binlerce yıllık geçmişindeki üstünlüklere ulaşması için; Atatürk’ümüzün ortaya koyduğu Türk Devrimini bilinçle benimseyen, çağın gereklerine göre yenileyerek, “Yeniden Türk Devrimi” tasarlaması ile yola çıkanların buluştuğu partidir.” Sözüyle devam ediyor.

“Türkiye ancak Atatürk dönemindeki bilinç düzeyine ulaşarak Çağdaş Uygarlığı Yakalayıp Aşabilir. Atatürk dönemi bilinç düzeyi ise Türklük Bilinci, Toplumcu Kalkınma ile Bilim Yoluna girerek gerçekleşir. İşte bizler, ATA’larımızın yükseliş yolunun bilgisiyle, Atatürk’ün izinin bilinciyle birleşen yurttaşlar olarak bir araya gelerek Ata Parti’yi kurduk.”  Misyon ve vizyonu belirliyor.

Atatürk yaptığı Türk Devrimi ile bu ülkeyi çağdaş bir toplum durumuna getirdi. 

Sınırsız Atatürk sevgisini yüreğinde taşıyan ve ondan aldığı ruhunun ilhamıyla O dönem Türkiye’sini yeniden yeniliklerle atağa kaldırmayı ve çok ileri seviye ileriye götürmeye kararlı… Ata Parti Başkanı Namık Kemal Zeybek, Atatürk Türkiye’sine vurgu yaparak;  “Atatürk dönemi Türkiye, Yeryüzünün saygın ülkelerinden birisi oldu. Atatürk’ün yolu da yöntemi de doğruydu. Kalkınmanın yöntemi Toplumcu Kalkınma uygulamalarıydı: Üretici Kamu yatırımlarına öncelik vermek, üretici özel girişimi desteklemek; tarımı, sanayiyi bu yolla geliştirmek… Bugün otomobil yapmayı konuşan Türkiye 1934’de uçak yapıyor; dışarıya da satıyordu.”

Ayrıca, “Atatürk, Balkanlardan, Kafkaslardan gelenlerle daha da güçlenen Türkiye yurttaşlarından çağdaş bir Ulus kurmayı başardı. Bu ulusun adına Türk Ulusu denildi.” Şeklinde açıklıyor Başkan Zeybek.

Toplumcu Kalkınma hakkında biraz açılımı sorunca;  

“Şimdiki yönetime gelinceye kadar Atatürk’ten sonra gelen yönetimler de Ata’nın yolundan giderek değerli çalışmalar yapmışlar; tarımda, sanayide, kalkınmada önemli kazanımlar ortaya koymuşlardır. Ancak! Ata’nın ölümünden sonra başlatılan uygulamalar arasında, okullarda okutulan yüksek Türklük bilinci vermeyi amaçlayan tarih ders kitabının, çağdaşlığı öğreten medeni bilgiler dersi kitabının eğitimden çıkarılması, özgün bir eğitim kurumu olan Köy Enstitülerinin kapatılması çok önemli yanlışlardır.” Devamı çok… 

Ata Partinin  Türk Ulusunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtararak yeniden, Yeryüzünün en seçkin öncüsü, yol gösterici yapacak yolculuğu başlatdığını, Parti kurucuları olarak görevi üstlendiklerini, gerçek kurucuların  Atatürk bilincinde olan tüm aydınların, yurttaşların olduğunu, yollarına, Ulusa  inandıklarını, güvendiklerini, çalışacaklarını, başaracaklarını söyledi

Ne Mutlu Türküm Diyene

Ata Parti Yeniden Türk Devrimi

Devrime tekrar dönüyoruz. Başkan Zeybek Maddeleri sıralıyor;

Yeniden Çağdaş Devlet Devrimi 

Yeniden Çağdaş Eğitim Devrimi 

İleri Demokrasi Devrimi 

Yeniden Toplumcu Kalkınma Devrimi 

Bilgi Toplumu Devrimi 

Açılımlarını istediğimizde Başkan Zeybek Özetle verdiği bilgiler;

Türk Devletler Birliğini kuracağız

Yeniden Çağdaş Devlet Devriminde Türk Devletler Birliği Kurulacağını söyleyen Başkan Zeybek.

“Dış ilişkilerde akıl ile bilimin, ülkemizin çıkarlarının dışına çıkılmayacaktır. Türkiye iç ya da dış işlerinde başka ülkelere bağımlı olamaz. Batı ile Doğu arasında savrulan bir ülke görüntüsü Atatürk Türkiye’sine aykırı bir durumdur. Türkiye gecikmeden konsey, keneş, teşkilat gibi sözleri bir yana bırakıp, Türk Devletler Birliği’ni kurmalıdır. 

Türk Devletler Birliğini kuracağız. Bu Birlik yeryüzündeki Türklerin ezilmelerini önleyecek; Türklüğün yüksek insanlık değerlerini yaygınlaştırarak; Uluslara örnek olacaktır. Ayrıca Türk Devletler Birliği içinde oluşacak ortak alan bütün Türk Topluluklarının da ekin (kültür), ekonomi alanlarında da gelişmelerine katkı sağlayacaktır. Komşu ülkelerle sıkı işbirliği yapılacaktır. Yeryüzündeki bütün ülkelerle Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” ilkesi ışığında ilişkiler kurulacaktır. 

Çağdaş Yönetim Devrimi

Ülkemizin yönetim dokusunun en yüksek görevlilerden başlayarak, en alt görevlilere dek “Çağdaş Yönetim Teknikleri“ konularında eğitilmeleriyle başlayacağız. Devlet Yönetiminin yeniden düzenlenmesiyle Çağdaş Yönetim Tekniklerine göre çalışan bir yönetim dokusu oluşturacağız. Böylece daha verimli, daha üretken çağdaş devlet yapısı ortaya çıkacaktır

Kamu Yatırımları Yeniden Başlayacaktır

Global Kapitalizmin dayatmaları sonucunda Yeni Liberalizm görüşünün baskısı altında kamunun üretim yatırımları durdurulmuş, Cumhuriyetin üretim birimleri acımasızca satılmıştır. BİZ özel girişimi desteklemekle birlikte, Devletin de yeniden fabrikalar yapmasını sağlayacağız. Böylece öz kaynağa dayalı kalkınma hız kazanırken işsizlik de en aza inecektir. BİZ gerek kamu yatırımlarında, gerekse özel girişimlerde en ileri düzeyde teknoloji ağırlıklı yatırımlara önem vereceğiz. Türkiye bilgi çağının öncü ülkeleri arasına girmek gücüne ulaşacaktır. 

Yeniden Tarım Devrimi Yapılacaktır

Tarım devrimini başlatan Türk Ulusunun bugün tarımda içine sürüklendiği durum yürekler acısıdır. Bu duruma son verilecektir. Tarımda yerli tohumculuk diriltilecek, ülkemiz doğal ürünler üreten, tüketen dışarıya da satan bir duruma getirilecektir. Tarımdan kaçış geriye çevrilecek, tarıma bütün yanlarıyla destek verilecek, yönlendirme, özendirme çalışmaları yapılacaktır

Yabancı Yatırımcılar Özendirilecektir 

Üretici etkinlik için ülkemize gelecek olan yabancı yatırım özendirilecektir. Ülkemizin tarih ile doğa olanaklarının turizm alanında daha yüksek boyutlarda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Ata Parti Yeniden Türk Devrimi Tasarlamasının takriben 25 sayfaya yakın olduğu halde ancak sorabildiklerimizin özetini vermiş olduğumuzu yineliyelim.

İnançlı, kararlı bu uygulamaların Türkiye’yi layık olduğu seviyeye çıkaracağından emin olarak noktalıyalım.

yilmazparlar@yahoo.com