12.Boğaziçi Zirvesi Paneller

6-7 Arlalık 2021 tarihleri atasında Conrad Boshorus Hotelde düzenlenen, 12.Boğaziçi Zirvesinde; “İklim Değişikliği’nin Ekosistem Üzerindeki Etkileri, Orman Ve Sürdürülebilir Tarımsal Geçim Kaynakları, Sanal Ve Gerçek Dünyanın Savunma Sanayi, Etkin Kurullar İle Şirketlerin İyi Yönetimi Ve İnovasyonu, Yeşil Enerji Paneli, Bankacılık Ve Finan- Artan Enerji, Hammadde Fiyatlarının Da Tetiklediği Pandemi Sonrası Belirsizlik Döneminde Bankacılık Ve Finansal Pazarlar, Türkiye – Azerbaycan Ekonomik İlişkileri, Teknoloji İklim Değişikliği Sorununa Çözüm Getirebilir Mi?, Otomotiv Sektörünün Geleceği, Dünyada Yerini Arayan İnsanlar, İnşaat Kavramı Yeniden İnşa Ediliyor, Futbol Endüstrisinin Geleceği: ‘’Şirket – Kulüp Mücadelesi’’, Covıd Sonrası Sağlığın Önemi, Kurum İçi Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşmenin Toplum Sağlığı Üzerindeki Sosyal Ve Ekonomik Önemi, AB Ticaret Anlaşmaları ve Yeşil Mutabakat, Covıd Dönemi: Tarım ve Gıda Güvenliği’nın Önemi ve Dijital Tarım, İklim Değişikliği’nin Ekosistem Üzerindeki Etkileri, Orman Ve Sürdürülebilir Tarımsal Geçim Kaynakları, Sürdürülebilir Yatırım, Undp-Etkiyap, Yeni Dünyanın Yeni Lider Profili” başlıklı paneller gerçekleşti

Kadın ve Ekonomi başlıklı panel

BEMES İnşaat Başkanı UİP İcra Kurulu üyesi Mutlu Alkan Moderatörlüğünde,

Mayorka –İspanya’da bulunan Sherpa Secrets Kurucu iş kadını Gamze Karslıgil,, 

Karadeniz Holding Kurul Üyesi Selma Akdoğan, W20 Kurucu Başkanı Gülden Türktan, Pakistan’dan Women Voices Kurucusu Shad Begum, Güney Afrika Merit Şirketler Grubu Kurucu ve CEO Hawa Bibi Khan (Online) konuşmacıydılar.

Tüketici konuları hakkında yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken, yılın En iyi Markası  dalında Lobin Kalite ödülüne layık görülen, ülke kültürüne özgü kendi tasarımlı özel takılarıyla marka oluşturan, kısa sürede pek çok ülkeye satışını gerçekleştiren, başarılı Türk İş kadını Sherpa Secrets Of Mallorca Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Karslıgil, KAGİDER Dernek üyesi- Karadeniz Holding Kurul Üyesi Selma Akdoğan ve diğer panelistler yaptıkları konuşmaların anlamlarında kendi başarılarından söz etmek yerine kadınlar adına cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptılar. Çeşitli ve kapsayıcı bir ekonominin potansiyelini ve güçlü, kadın rol modelleri geliştirmenin getirdiği gücü tanımada kaydettiğimiz ilerlemeye ışık tutdular. Ekonominin her sektöründe yer alabileceğini örneklediler.

Gerçekdende, eşit bir dünya, etkin bir dünyadır. Her birimiz cinsiyet eşitliğini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. kadının cinsiyet eşitsizliği bir kadın meselesi değil, ekonomik bir meseledir. Ekonomilerin ve toplumların gelişmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği şartdır. Hepimizi sorumluluk paylaşmaya ve üzerimize düşeni yapmaya teşvik eden bu tür zirvelerin panelinde dile getirilen kolektif eylemi güçlendirmek ve galvanize etmek için çalışmalıyız. 

Ekonomilerin ve toplumların gelişmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğin şart olduğudur. Teknolojideki kadın vurgulanırken, kuruluşların kadınları güçlendirmesi, operasyonlarını optimize etmesi şartdır. Teknoloji, herkes için daha iyi ve daha parlak bir gelecek inşa edebileceğiniz bir araçtır. Kapsayıcı bir ekonomi inşa etmede de kilit bir faktördür. Herkes için fırsatlar ve olumlu iş sonuçları yaratmak için çeşitliliğin gücünü kullanan bir ekonomidir. Bu farklı iş gücü, sonuçta herkese fayda sağlayan yenilikleri yönlendirmeye yardımcı olan çeşitli çözümlere ilham verir. Kadının teknolojide ve yapay zekadaki Kadınların ekonomik haklarını ve fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan Kadın faaliyetleri uygun düzenleyici çerçeve şartdır. 

Panelde katkı için söz alarak, Hayat yaşam, kadınların istekleri doğrultusunda şekillenmedikce kadınların mutlu olacakların mümkün olmadığını, siyasetde karar alıcı olmaları için politikya atılmaların şart olduğunu, ekonomik özgürlük kadar, maaş bordosundan vergi levhasına ismini yazdırmanın başarısı kadar siyasetde varlık göstermelerin şart olduğunu, Finladiya ülkedeki diplomatların nüfusa orantılı eşit kadınların sayısal üstünleriyle örnekledik. Kadınların siyasi güçlendirilmesiyle barış, güvenlik ve barışı koruma gündeminin uygulanmasının desteklenmesi kalıcı bir barış yaratmak için kadın seslerine ihtiyacımız var. Kadını güçlü yaparsak güçlü ekonomi dolayısıyla güçlü toplum olur. 

Türk Hazır Giyim Sektörünün Değişimi ve Dönüşümü Süreci

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe konferans konuşmacı olurken, Sevda Aydın Vakfı başkan Danışmanı kırsal kalkınma uzmanı Halil Agah Moderatör görevi üstlendi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Gümüşkaya, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Dolgan panelistlerdi.

Moderatör Halil Agah “Türkiye açısından hazır giyim özellikle AB’ye olan ihracat hacmi açısından çok önemlidir. Öte yandan Yeşil Mutabakat Anlaşması kapsamında sektörün hem yapısal açıdan hem de sosyal dönüşüm ve değişimlere ihtiyacı vardır. Bu kapsamda sadece ihracat yapan büyük işletmeler değil. Özellikle küçük ve orta işletmeler ve atölyelerin de digitalleşme ve teknolojik olarak dönüşümü için yapılacakların belirlenmesi önemlidir.  Küçük ve ölçekli işletmelerin beklentileri ve buna ilişkin çözüm önerileri de çok önemlidir.”şekinde özetledi

Havacılıkta Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik; Güçlü Bir Geleceğin İnşası ve Türkiye konulu panelin OECD  Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Aklin moderatörlüğünde Pegasus Hava Yolları CEO’su IATA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet T. Nane, İGA CEO’su Kadri Samsunlu, Türkiye, ITF Genel Sekreteri, Young Tae Kim (Online) konuşmacı olarak katıldılar.

Havacılık sektöründe sürdürülebilirliğin belli birtakım kriterlere bağlandığını dile getiren Nane, ‘En son ekim ayında Boston’da IATA’nın Genel Kurulu’nda bir deklarasyon yayınladıklarını ve bu deklarasyonla da 2050 yılında havacılık sektörünün karbon emisyonunu sıfırlama kararı aldıklarını bildirdi.

Coğrafya kaderi açısından şanslı Türkiye’nin kuzey-güney, doğu-batı açısından bakıldığında ve ‘bir pergelle’ daire çizildiğinde yaklaşık bir milyarlık nüfusu dört saatlik uçuşla kapsayacak bir noktada bulunduğuna dikkati çekti.

Nane, “İGA’nın hayatımıza girmesi, bu havaalanını destekleyecek liman, kara yolları ve geçiş yollarının tren yollarıyla birlikte yapılması bütün bunlara bütünleşik olarak baktığımızda ve stratejik olarak da düşündüğümüzde önümüzdeki döneme yönelik çok ciddi yatırımlar var ve bu yatırımlar yüzde 5 bin semeresini gösterecek.”dedi

 Havacılık günlük karar verilen, anlık karar verilen ama uzun vadeli stratejiyle yönetebilen bir iş ile ilgili verilen sipariş on sene kadar sonra gerçekleştiğini vurguladı.

İnşaat Kavramı Yeniden İnşa Ediliyor panelde

Ürdün Bayındırlık ve İskan Bakanı  Yahya Musa Kisbi konferans konuşmacıydı.  

YKB, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği/ Dolsar, Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker Moderatörlüğünde, İNDER, Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye İhracatçılar Meclisi Hizmet Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Akbalık, Mulkiyet.com Kurucu Ortak Dr. Nihat Kandaloğlu, Urban Land Institute Türkiye Başkanı Zafer Baysal çok önemli bilgiler paylaştılar.

Arçelik CEO Hakan Bulgurlu ‘’Daha İyi Bir Dünya İçin ’’ kapanış konuşmasını yaptı,, 

UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü Sonuç Bildirgesi sundu.

yilmazparlar@yahoo.com

Please Post Your Comments & Reviews