UTİKAD, 2024 Öngörülerini Paylaştı

Jeopolitik Krizler ve Doğal Afetler Sektörü Etkiliyor

UTİKAD, Şişli Radisson Blu Hotel’de düzenlediği basın toplantısında 2023’ü değerlendirdi ve 2024 beklentilerini paylaştı.

Lojistik sektörünün en önemli derneklerinden biri olan, UTİKAD, 2023 yılını değerlendirmek ve 2024 yılı için öngörülerini paylaşmak amacıyla 10 Ocak 2024 tarihinde Radisson Blu Şişli Hotel’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya FIATA başkanı Turgut Erkeksin, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy, yönetim Kurul üyeleri katıldı.

2024 Yılı Beklentileri

Başkan Bilgehan Engin’in 2024 yılına ilişkin beklentileri arasında yer alanlar;

Türkiye’deki lojistik sektöründe yaşanan ara eleman sorununun giderilmesi 

Transit taşımacılığın geliştirilmesi: Türkiye, birçok ülkenin geçiş rotası üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle transit taşımacılığın geliştirilmesi, sektöre büyük bir katkı sağlayabilir. Bunun için gümrük işlemlerinin hızlandırılması, sınırlardaki geçiş sürelerinin kısaltılması gibi önlemler alınmalıdır.

Demiryolu yük taşımacılığında altyapı yatırımlarının artırılması: Demiryolu taşımacılığı, hem çevre dostu bir seçenek hem de yük taşımacılığı için çok önemlidir. Bu nedenle demiryolu ağının genişletilmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması, sektöre büyük bir ivme kazandırabilir.

Şoförler için vize alım süreçlerinin iyileştirilmesi: Lojistik sektöründe önemli bir sorun, şoför eksikliğidir. Bunun bir nedeni, şoförlerin vize alım süreçlerinin karmaşık olması ve uzun sürmesidir. Bu sürecin iyileştirilmesi, sektördeki iş gücü açığını kapatmada önemli bir adım olacaktır.

Geçiş belgesi kotalarının artırılması: Geçiş belgesi kotaları, uluslararası taşımacılıkta önemli bir rol oynamaktadır. Bu kotaların artırılması, sektördeki iş hacmini ve rekabeti artırabilir.

Sürücü eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar yapılması: Şoför eksikliği, lojistik sektörünün en önemli sorunlarından biridir. Bu sorunun giderilmesi için şoför eğitim programları düzenlenmeli, iş fırsatları ve kariyer olanakları artırılmalıdır.

Denizyolu konteyner taşımacılığında rekabetin canlandırılması: Denizyolu taşımacılığı, dünya ticaretinde önemli bir role sahiptir. Denizyolu konteyner taşımacılığının geliştirilmesi ve rekabetin canlandırılması, Türkiye’nin lojistik sektöründe daha etkin bir konuma gelmesini sağlayacaktır.

Uluslararası yük taşımacılığı kurallarının sektörle uyumlu hale gelmesi: Uluslararası yük taşımacılığı kurallarının sektörle uyumlu hale getirilmesi, hem taşımacılık şirketlerinin hem de müşterilerin işlerini kolaylaştıracaktır.

Kamu kurumları tarafından taşımacılık sektörüne destek ve teşviklerin sağlanması: Türkiye’nin yeşil mutabakata uyum çerçevesinde taşımacılık sektörüne destek ve teşvikler sunulması, daha sürdürülebilir bir lojistik sektörünün oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Taşıma işleri organizatörlüğü yönetmeliği ve diğer mevzuatların sektörle uyumlu hale getirilmesi: Taşıma işleri organizatörlüğü yönetmeliği ve diğer uluslararası yük taşımacılığı kurallarını belirleyen mevzuatın sektörle uyumlu hale getirilmesi, sektörün daha düzenli ve rekabetçi bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacaktır.

E-ticaretin gelişimi için vergi düzenlemeleri yapılması: E-ticaret, dünya genelinde hızla gelişen bir sektördür. Vergi düzenlemelerinin e-ticaret sektörünün gelişimini destekleyecek şekilde yapılması, sektörün daha rekabetçi olmasını sağlayabilir.

İstanbul dışındaki havalimanlarının ETGB’ye hazır hale getirilmesi: İstanbul dışındaki havalimanlarının Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) sistemine entegre edilmesi, e-ticaretin daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

Tüm bu önlemlerin alınması ve sektörle ilgili çalışmaların yapılması, Türkiye’nin lojistik sektöründe daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacaktır.

Jeopolitik Krizler Ve Doğal Afetlerin Sektörü Etkilediği Vurgulandı

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin’in başkanlık ettiği toplantıda, sektör için önemli gelişmelerin yaşandığı 2023 yılına değinildi. Engin, özellikle 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında lojistik koordinasyon faaliyetlerinin öneminin arttığını vurguladı. Ayrıca, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Filistin çatışmalarının sektöre olumsuz etkilerini de dile getiren Engin, jeopolitik krizlerin sektörün daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı tedbirler alınmasını gerektirdiğini belirtti.

Süveyş Kanalı’ndaki Krizin Navlun Maliyetlerini Artırdı

UTİKAD, 2023 yılında Kızıldeniz’deki güvenlik endişeleri sebebiyle deniz taşımacılığı şirketlerinin Süveyş Kanalı’ndan geçişlerini durdurması ve rotalarını değiştirmesi sonucunda navlun maliyetlerinin ve teslimat sürelerinin arttığını aktardı. Dernek, bu süreci yakından takip ederek tarafları bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.

İthalat Kontrol Sistemi Uygulamasına Yönelik Farkındalığı Artırmak İçin Seminerler Düzenlendi

Başkan Engin, 2023 yılında sektörel eğitimlere odaklandıklarını belirterek 9 Kasım’da düzenlenen Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Çalıştayı’nda mesleki yeterliliklerle ilgili düzenlemelerin tartışıldığını ifade etti. Ayrıca, UTİKAD’ın ithalat kontrol sistemi uygulamasının farkındalığını artırmaya yönelik düzenlediği seminerlere ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’nde aktif rol aldığını paylaştı.

Ayrıca, UTİKAD’ın AB’nin geçen yıl ikinci sürümünü başlattığı İthalat Kontrol Sistemi uygulamasına yönelik sektörde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği ICS2 bilgilendirme seminerlerine ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesine etkin katılımları ile özellikle Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubu’nda eşbaşkanlık görevine katkılarını aktardı.

Toplantıda, Lojistik Sektörü Raporu, İhracatta Çekilemeyen Yükler Raporu ve E-Ticaret Lojistiği Mevcut Durum Analizi Raporu gibi önemli dokümanların 2023 yılında yayımlandığını belirten Başkan Engin, UTİKAD TV’nin aktif yayınlarına başlamasından ve UTİKAD tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100. yılı Balosunu dile getirdi

Türkiye’n FIATA Başkanı Turgut Erkeskin, Türkiye’nin yeni ticaret koridorlarında yer alması gerektiğini vurgulayarak, Orta Koridor’da etkin olmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, FIATA’nın Freight Pay uygulamasının pilot çalışmalarını Türkiye’de gerçekleştirmek istediklerini belirtti

Türkiye’nin yeni planlanan ticaret koridorlarında yer almasının önemli olduğu vurgulandı. Turgut Erkeskin, Türkiye’nin demiryolu ve karayolu konumunun dünya için değerli olduğunu ve bu toplantılarla Türkiye’nin bu değeri dünyaya gösterme fırsatı bulduğunu belirtti. 

Erkeskin, dünya bankasının açıklamalarına göre son yıllarda dünya ekonomisinin yavaş büyüdüğünü ifade ederek, ülkelerin farklı güzergahlardan tedariklerini gerçekleştirme fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. 

Türkiye’nin yeni ticaret koridorlarında yer almasının, orta koridorun etkin biçimde kullanılmasının önemine vurgu yaparak, bu sayede maliyetlerin düşeceğini ve rekabetçiliğin artacağını ifade etti. Erkeskin ayrıca, Türkiye’nin dijitalleştirme ve sınır geçişlerinin hızlandırılması gibi konular üzerinde çalıştıklarını ve özellikle küçük ödemelerde zaman ve maliyetleri azaltmayı hedefleyen Freight Pay ürünlerinin pilot çalışmasını Türkiye’de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

FIATA başkanı Turgut Erkeksin, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy, yönetim Kurul üyelerin Basın mensupların Sorularını cevaplaması ardından aile fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

yilmazparlar@yahoo.com