ÜRETİMDEN TÜKETİME HELAL PAZARI


 ÜRETİMDEN TÜKETİME HELAL PAZARI

6. Dünya Helal Zirvesi’nin 22 Aralık’taki oturumlarında, “Üretimden Tüketime İslami Finansın Rolü”, “Helal Yaşam Tarzı”, “Helal Turizm”, “Helal Teknolojisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler” konuları ele alındı. Discover Events organizatörlüğü ile Pullman Istanbul Hotel&Convention Center’da düzenlenen Helal Zirvesi’nde, 20 konuşmacı söz aldı. 

6. Dünya Helal Zirvesi’nin “Üretimden Tüketime İslami Finansın Rolü” oturumunda söz alan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Tawfik Azrak, “Helal Ekonomi ile İslami Finans Arasındaki Entegrasyon: Gelişme ve Fırsatlar” başlıklı bir konuşma yaptı. “Küresel helal ekonomisi artık sadece Müslümanlara hitap etmiyor” diyen Azrak,  sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da, Çin’de, Japonya’da da helal ürünler var.  Sektör 2,3 trilyon Dolarlık bir hacme sahip. Büyüme oranı yüzde 20 olarak görünüyor. Böylece sektör hacmi yıllık 560 milyar Dolar olarak öngörülüyor. Bu ekonomi 2 milyar Müslüman tarafından destekleniyor ve bu da dünya popülasyonunun yüzde 28’ine tekabül ediyor. Müslümanların sahip olduğu GSMH, 2015 itibarı ile yaklaşık 10 bin 128 Dolar olarak gerçekleşti. Tüm bu büyüme arz-talep tarafından geldi. Küresel helal ekonomisinin süreçleri olarak görüyoruz bunları. İslami finans fonlamalarında son 10 yılda tekâfül öne çıkıyor. Küresel ölçekte yaklaşık bin 462 İslami finans kuruluşu var. İslami fonların değeri yaklaşık 137 milyar Dolar. Aynı şekilde 536 milyar Dolar da bir sukuktan bahsediyoruz. Helal ekonomi ve İslami finansın entegrasyonu önemli. Pandemi yüzünden 2020 sonunda küresel ekonomi yüzde 5 küçülme yaşayacak. İslami ekonomi sektörünü de etkileyen pandemi yüzünden Müslümanların harcamalarının da yaklaşık yüzde 80 küçüleceğini öngörüyoruz. Seyahat sektörü en büyük kaybeden olarak gözüküyor. 194 milyar Dolardan 58 milyar Dolara olan bir gerilemeden bahsediyoruz.” 

6 DÜNYA HELAL ZİRVESİ KONFERANSLARINDAN SATIRBAŞLARI

“Sürdürülebilir Helal Ekosistemi ve İslami Finansın Rolü” (Online katılım)

INCEIF Lisansüstü ve Mesleki Çalışmalar Dekan Yrd. Doç. Dr. Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasid 

“Adil ve sürdürülebilir bir sistemden bahsettiğimizde büyük bir konuyu ele almış oluyoruz. INCEIF, İslami finansman konularında çalışma yapan bir üniversite. Kapsamlı bir ekosistem ortaya koymak için reel ekonominin büyümesini ele almalıyız. Müslüman dünyada 2 milyar insandan bahsediyoruz; yani ABD’nin 6-7 katı bir nüfus! Ama ekonomisi küçük kalıyor. Bu payı artırmamız, KOBİ’lere erişim sağlamamız gerekiyor. Finansmanı daha kapsayıcı hale getirirsek İslam dünyasındaki birçok sorunu çözebiliriz.”

“Avrupa’da Helal Karşıtı Hareketler”

İspanya Helal Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Direktörü Barbara Ruiz-Bejarano

“Avrupa’da İslam ve helalden bahsedildiğinde insanlar adil ekonomiden bahsetmiyor. Hali hazırda birçok Müslüman karşıtı hareket var Avrupa’da ve bu hareketler onları toplumdan dışlamak üzerine kurulu. Anti-helal kampanyalar Müslüman karşıtı propagandanın bir parçası. Şeriatı çok korkunç şekilde resmediyorlar; uygulanırsa özgürlüklerimizi kaybedeceğiz diyorlar.  Avrupa’da helal ürünlerin ciddi bir düzenlemesi yok; koşer’de de durum benzer.”

“Sağlıklı Yaşamda Helal Gıdanın Rolü”

Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Emine Akın

“Sağlıklı beslenme ihtiyacı Covid 19 ile belirgin ölçüde artış gösterdi. Ülkelerin nüfusları da hızlı şekilde yaşlanıyor. Dünya nüfusunun yakın zamanda 10 milyara ulaşması öngörülüyor. Bu rakamlardan, sağlık harcamalarının hızlı yaşlanma ve kronik hastalıkların artışıyla bağlantılı yükseleceğini söyleyebiliriz. 

Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı önemli. Bu önleyici tıp açısından da önemli. Hastalıkların önlenmesi tedavi geliştirmekten daha kolay. Beslenme ise sağlığımız açısından dönüştürücü bir güce sahip!” 

“Küresel Helal Yaşam Tarzında Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal”

Jasmine Holding CEO’su Dato Seri Mohd Rizal (Online katılım)

“Helal gıda ürünlerine talep artıyor. Pandemi sürecinde ve sonrasında yaşam tarzı anlamındaki değişiklikler çok belirgin şekilde olacak. Helal kıyafetler konusu da var. Pandemi sürecinde insanlar giydikleri kıyafetlerin malzemesine de özen gösteriyorlar. Çok daha temiz ve güvenli kıyafeti tercih ediyorlar. Helal yaşam tarzında bu önemli bir konu.”

“Karayipler: Helal Turizm için Yeni Bir Fırsat”

Barbados Helal Experience (BHE) Kurucu Ortağı ve Direktörü Suleiman Bulbulia (Online katılım)

“Güney ve Kuzey Amerika arasında bulunan Karayip bölgesinde 7 bin ada bulunuyor. Bu bölge tropik iklime sahip ve yıl boyunca sahil tatili yapılabiliyor. Son 10 yılda ise helal turizm pazarında lider! Bölgede Müslümanların mevcudiyeti önemli. Uzun zamandır topluma entegreler. Helal gıda ürünlerimiz var, mescitlerimiz, helal turizme izin veren bir alt yapımız var. Helal bakış açısı sunuluyor. Helal turizmi yatırımı yapmak isteyenler için Karayipler’de imkân da sunuyoruz.”

“Helal Gıda Denetimi ve Sertifikasyonu Üzerine Yapay Zekânın Etkisi”

Prof. Dr. Hasan Yetim-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

“Müslüman nüfus gıda güvenliğini sağlamak zorunda. Bu durumda tüketicilerin helal gıda bilgisine ihtiyacı ortaya çıkıyor. Teknolojiyi kullanarak tükettikleri gıdayı onay sürecinden geçirmeleri gerekiyor. Gıda uygulamalarındaki hizmetlerin kontrolü bağlamında yapay zekâlar devreye giriyor. Gıda denetimi teftişinde artık ‘bilgisayar teftiş teknolojileri’ gibi değişkenler söz konusu. Makineler bu işi tutarlı bir şekilde günde 24 saat, başarısızlık ya da yorgunluk göstermeden yapıyorlar. Bu anlamda ‘bir bilgisayar desteğine ihtiyacımız’ ve bu alanda ‘yeni teknolojiler’ var!  

Artırılmış gerçeklik, insan bilgisayar etkileşimi, uzaktan kumanda gibi yaklaşımlar da helal sektörünü güçlendirecek yaklaşımlar. Teknolojik ilerlemelerden fayda elde edebilirse, helal gıda üretiminde yeni bir çağ geliyor! Helal sertifikalı ürünlere artan ilgi, yapay zekâ bazlı yaklaşımlar için tüketiciye gerçeklik, orjinallik anlamında fayda sağlayabilir. Blockchain, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, tüm bunlar helal bir dünyanın inşa edilmesine büyük katkıda bulunacaktır.”

yilmazparlar@yahoo.com

Please Post Your Comments & Reviews