Tarım Ürünleri İhracatı 7,6 Milyar Dolar

 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi

2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022 Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati zirvede yaptığı açıklamalarla umut verici oldu.


Bakan Nureddin Nebati Küresel salgın dönemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının, gıda sektörünün stratejik etkilerin öneminie değinerek, Ülkemizde tarımı geliştirmek ve çiftçilerimize daha iyi koşullar sunabilmek için projeler geliştirdiklerini söyledi

Son 20 yılda Türkiye’nin her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ve sektörlerin başında da tarım ve hayvancılık sektörünün geldiğini, makineleşmenin hızlandığını belirtdi.

Tarım İhricatı Rekor Kırdı 

Nebati “Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken, bugün tam 18 ürüne prim desteği sağlıyoruz.” dedi

Bakan “Bu sezon buğday ve arpada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatlarını yukarı yönlü revize ederek ekmeklik buğdayda yıllık yüzde 187, arpada yıllık yüzde 226 artış sağladı.

TMO’ya satan çiftçilere verilen tarımsal desteklere ilave olarak 2022 yılında buğday için ton başına 1.000 lira, arpa için 500 lira prim ödenmesini sağladık.

ÇAYKUR’un yaş çay alım fiyatında yıllık yüzde 73 seviyesinde artış yaparak çay üreticilerini desteklemeye devam ettik.

Türkşeker’in şeker pancarı alım fiyatında da yıllık yüzde 245 artış gerçekleştirerek pancar üreticilerinin yanında olduk.” Şeklinde tarımsal icraatları özetledi

Bunlara ek olarak hayvancılık alanındaki desteklerin de devam ettiğini sözlerine eilave eden Bakan  “Süt üreticilerimize 15 Mayıs-30 Eylül dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 30 kuruş artırarak 50 kuruşa çıkardık. Ayrıca, dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatını kilogram başına 2 lira artırdık. Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan buzağı desteğini de 500 liraya yükselttik. Bu yılın ilk 8 ayda 753 bin üreticimize 95 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylelikle üreticilerimizin 2022 yılı başından bu yana toplam 5,5 milyar liralık kredi faizini Hazinemizce karşıladık. Yıl sonunda bu tutarın yaklaşık 10,8 milyar liraya yükseleceğini öngörüyoruz. Çiftçilerimizin en önemli girdi maliyetlerinden biri olan enerji maliyetlerini de önemli ölçüde düşürmek, hatta zamanla sıfırlamalarını sağlamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu maksatla Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Santralleri kurulmasını destekliyoruz. Bu konudaki talepler çok hızlı şekilde karşılanıyor.” Sözleriyle hayvancılıkda desteklerini özetledi.

Tarımsal sulamada elektrik teslimlerinde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiklerini altını çizdi

Kredilere ödeme kolaylığı geteirdiklerini,sulama projelerini, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması projelere desteklerini,Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk fide ve fidanların KDV oranını da yüzde 1’e çektiklerini, yerli üreticilerimi korumak için ham ayçiçeği yağı ithalatında dış ticaret tedbirleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Tahıl Koridoru Anlaşması, yeterli gıdaya erişim problemi yaşayan birçok ülkenin önemli ölçüde rahatlamasını sağladıklarını, G20 toplantılarının en önemli konularından olan gıda güvenliği konularına değindi

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli’nin ortaya koyduğu dinamizmle güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme eğilim sürdürdüğümüzü açıkladı.

Zirve Panellerle devam etdi

Yilmazparlar@yahoo.com

Tarım Ürünleri İhracatı 7,6 Milyar Dolar