Avrupa Ekonomi Senatosunda Türk

   Avrupa Ekonomi Senatosunda Türk

Avrupa Ekonomi Senatosu Türkiye-Ortadoğu Başkan Yardımcılığı’na Alipour Group Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Musa Karademir seçildi. 

Oy birliği ile Seçilen Musa Karademir’in uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği alanlarındaki bilgi birikimi, diplomasi ve ticari ilişkilerdeki yapıcı-birleştirici çabaları, uluslararası arenada barışın korunması, ekonominin güçlendirilmesi, işbirliğinin artırılmasında, sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesinde üstlendiği roller, göz önüne alındı.

Avrupa Ekonomi Senatosu Türkiye-Ortadoğu Başkan Yardımcısı ve Alipour Group Strateji – İş Geliştirme Direktörü Musa Karademir’in ofisinde yaptığımız kısa söyleşide duygularını sorduğumuzda; Musa Karademir “Bu benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Hem kendi adıma hem de ülkem adına mutluyum. Bu kadar kapsamlı ve uluslararası düzeyde saygın bir organizasyona seçilmiş olmaktan dolayı gururluyum. Bundan sonra tüm enerjimi ve mesaimi, EES çalışmalarına ayıracağım. Özellikle AB kurumları ve Avrupa iş dünyası ile yakın ilişki içinde olmak çok önemli. 

Bugün EES, 1 milyondan fazla ortak girişimde olan network ağının merkezinde. Avrupa Birliği’nin karar verici kurumlarının ve yasa yapıcılarının başkanları, bürokratları ve diplomatlarıyla da çok yakın ilişki içerisinde. Bu çok önemli bir avantaj ve bunu ülkemizin yararına kullanmak istiyorum. Özellikle Türkiye-AB ilişkilerinin en alt seviyede olduğu böyle bir ortamda, diplomatik çabaların ve iş dünyasının katkısının önemi daha da artmaktadır. Bundan sonraki süreçte, diplomatik girişimlerimiz olacak. Uluslararası düzeyde işbirliği ve yatırım zirveleri, B2B toplantıları yapacağız. Yatırım ve sermayeyi bir araya getireceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyeceğiz. Elbette sosyal projelerimiz de olacak.”şeklinde cevaplandı.

Ekonomi Senatörü / Senator of Economy  Musa karademir’e yaptığı hizmet kurumları sorduğumuzda şu bilgileri verdi; ARGEV Bilim Teknoloji ve Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti II. Başkanı,  Avrupa Ekonomi Senatosu Türkiye-Ortadoğu Başkan Yardımcısı, Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Başkan Yardımcısı, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör.Başdanışmanı, Yatırım / Yönetim / Proje / Eğitim / Finans Uzmanı,  ARGEV Science Technology and Education Foundation, Founding Board of Trustees II. President, European Economic Senate, Vice Chairman of Turkey Middle East Region Turkish Northern Cyprus Turkish Chamber of Commerce, Vice Chairman of the Board, Association for the Protection of Consumer and Competition (TÜRDER), Vice President, Former Chief Adviser of the Rector of the American University of Cyprus Investment / Management / Project / Education / Finance Adviser.

yilmazparlar@yahoo.com

Please Post Your Comments & Reviews